Over Fysiotherapiepraktijk Breda West

Onze fysiotherapeuten hebben een hoop kennis en kunde in huis. Hierdoor hebben wij voor iedere klacht fysiotherapeuten die voor je klaar staat! Wil je persoonlijk contact opnemen met een fysiotherapeut van Breda West Paramedisch Centrum? Laat het ons dan weten!

Over Fysiotherapiepraktijk Breda West

Kwaliteit van zorg

Het behaalde HKZ certificaat staat garant voor een zeer hoge kwaliteitsgraad binnen de gezondheidszorg. Het certificaat wordt uitsluitend uitgereikt aan organisaties en instellingen na het behalen van een zware toetsing door een onafhankelijk certificeringsbureau. Diverse onderdelen van het centrum zijn getoetst op kwaliteit zoals werkwijze, veiligheid, kwaliteitsborging, patiëntenvoorlichting, privacy, hygiëne en vele andere essentiële zaken.

 

Missie


Bundelen van (para)medici, met een gelijke visie op de toekomst in de zorg, om te komen tot een multidisciplinair gezondheidscentrum en uit te groeien naar een 1e lijn revalidatie centrum/Paramedisch Centrum (PMC).

 

Visie

  • Om hoogwaardige kwalitatieve en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren zijn samenwerkingsverbanden en innovatie noodzakelijk.
  • Een praktijk solitair kan niet meer de gewenste, steeds verder gedifferentieerde en gespecialiseerde, zorg leveren.
  • Samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners, nurse practisioners, specialisten en thuiszorgorganisaties is noodzakelijk om te komen tot een effectieve ketenzorg.
  • Tevens dienen curatieve zorg, preventie(ve zorg) en recreatie dichter bij elkaar te komen en in elkaars verlengde liggen en aangeboden kunnen worden onder een dak.
  • Daar de tarieven in de zorg niet schokkend zullen stijgen, ondanks de roep vanuit de zorg, kan er alleen maar kwaliteit worden geleverd door te investeren als er kwantitatief voldoende patiënten / cliënten aanwezig zijn en groei mogelijk is.
  • De praktijk conformeert zich aan de visie van het FysioCollectief zoals staat beschreven.
  • Het leveren van optimale, transparante, kwalitatief hoogwaardige (fysiotherapeutische) zorg in de regio Breda West i.s.m. de FC praktijken.

Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten